لیست طرحهای پژوهشی تصویب شده(آرشیو)
 

  

      

  اداره امور طرح های پژوهشی لیست طرحهایی را که قرارداد آنها منعقد شده است اعلام می نماید:

طرحهای پژوهشی سال 89

 

رديف

عنوان پروژه

نام مجري

نام خانوادگي

تاريخ عقد قرارداد

1

رده‌بندي بعضي گروه‌هاي خطي با نظريه محاسباتي سرشت‌ها

علیرضا

گیلانی

1389/1/15

2

پيشرفت‌هاي اخير در زمينه ويژگي‌ها، كاربردها و روش‌هاي توليد برخي نانو مواد از خانواده تيتانيم دي اكسايد

 

لیلا ترکیان 1389/1/15

3

بررسي پديده توليد فشار ناشي از انبساط مواد منبسط شونده غير انفجاري در يك محيط ترد براساس مدلسازي فيزيكي

 

مهران قلی نژاد 1389/1/22

طرحهای پژوهشی از نیمسال دوم 87 به بعد

رديف

عنوان پروژه

نام مجري

نام خانوادگي

تاريخ عقد قرارداد

1

امكان سنجي انتگراسيون حرارتي فرايندهاي غير دائم (Batch)

حسين

احمدي دانش

1387/06/10

2

تحليل پوششي داده (DEA) شبكه با ورودي و خروجي هاي نادقيق

شبنم

رضويان

1387/06/14

3

تنش هاي مگنتو ترمو الاستيك در كره تو خالي از جنس مواد با خواص تابعي

محمدرضا

خليلي

1387/06/16

4

بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر بهرهوري نيروي انساني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

علي رضا

رزقي رستمي

1387/06/25

5

ارزيابي و تحليل پروژه هاي ساخت بر مبناي مديريت ريسك

سعداله

ابراهيم نژاد

1387/06/25

6

تدوين مدل كيفيت خدمات (Service Quality) براي ارزيابي عملكرد استادان گروه مهندسي صنايع بر اساس (SERVQUAL)

فرشيد

عبدي

1387/07/02

7

بررسي شاخص هاي ارزيابي پارامترهاي مختلف كيفيت توان در يك منطقه

حسن

سياهكلي

1387/07/06

8

كنترل خودكار توليد فازي مبتني بر الگوريتم PSO در سيستم قدرت تجديد ساختار يافته با وجود SMES

حيدرعلي

شايانفر

1387/07/20

9

سهام عدالت و تناسب آن با خصوصي سازي

مجيد

ادريس آبادي

1387/07/24

10

بازخواني اقوال بزرگان جهان از منظر تعليم و تربيت: نگاهي به كاربردهاي گوناگون نقل قول ها (در آموزش، ترجمه، مطالعات تطبيقي، ...)

عليرضا

عامري

1387/07/24

11

بررسي ديناميكي ستون تقطير واكنشي

مهدي

ارجمند

1387/08/05

12

گرافهاي مكعبي نيم متقارن از مرتبه معيين

مهدي

علائيان

1387/08/05

13

چگونگي استفاده از مدل خوشه اي جهت توسعه صنايع كوچك و متوسط در ايران

ابوالفضل

رياحی

1387/08/08

14

سرشت نمايي گروه هاي ساده توسط مرتبه مؤلفه هاي همبند گراف اول

مريم

خادمي

1387/08/26

15

شاخص هاي توپولوژيك نانو لوله ها و فولرين ها

سيد محسن

سيد علي اكبر

1387/09/02

16

بررسي اثرات منبع توليد گرما در يك سيلندر توخالي ترموپيزوالكتريك از جنس موادي با خواص تابعي

محسن

مجيري

1387/09/14

17

اجزاي بازار مالي در ايران

محمد

وليمقدم زنجاني

1387/09/26

18

سري هاي تواني اريب تصويري اصلي

احمد

موسوي

1387/09/26

19

تعيين مشخصات مدهاي الكترومغناطيسي نانو لوله هاي كربني تك جداره و دو جداره كربني

يدالله

احمديزاده

1387/09/26

20

تنش هاي مكانيكي در كره توخالي از جنس مواد با خواص تابعي

محسن

جباري

1387/09/28

21

رابطه بين شيوه ارتباطي مادر و رفتار پرخاشگرانه كودك

افسانه

لطفي

1387/10/07

22

تنشهاي مگنتوترمو الاستيك در استوانه توخالي از جنس مواد با خواص تابعي

ساسان

محمدي

1387/10/10

23

بررسي و تحليل مشكلات، راهكارها و طراحي بهينه سيستم بالابري جرثقيل هاي نيروگاهي

محسن

ذوقي

1387/10/19

24

تعديل الگوريتم ژنتيك براي حل مسأله برنامه ريزي چند هدفي

شبنم

رضويان

1387/10/26

25

تأثير پرمنگنات پتاسيم بر خواص الياف اكريليك و الياف كربن حاصل از آن

رضا

اسلامي‌فارساني

1387/10/26

26

ارائه نرم افزار شبيه سازي كنترل بار- فركانس سيستم دو ناحيه اي غير خطي با روش هاي بهره تطبيقي و انتگرالي توسعه يافته با استفاده از كنترل كننده هاي فازي ممداني و فازي سوگنو و مقايسه نتايج با روش هاي كلاسيك

امير هوشنگ

مزينان

1387/11/09

27

اهميت ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري مبتني بر وب از ديدگاه استفاده كنندگان

علي

باغاني

1387/11/09

28

احساس تنهايي و خود اثر بخشي اجتماعي در نوجوانان

سوسن

رحيم زاده

1387/11/10

29

ماشين پيل سوختي

داريوش

سلاجقه

1387/11/12

30

انديس توپولوژيك دوري مولكول غير صلب 5،3،1- تري متيل بنزن با روش Unit Subduced Cycle Index (USCI)

محمدرضا

ثروهش

1387/12/01

31

مطالعه اثر سه نوع الياف فولادي، پلي پروپيلن و شيشه اي و تركيبي از هر سه بر پارامترهاي مقاومتي (فشاري- كششي و ضربه اي) بتن سبك ساخته شده با پوميس

عباس

اكبرپور

1387/12/01

32

امكان سنجي مراحل تأسيس مركز كارآفريني واحد دانشگاه آزاد اسلامي تهران جنوب

پروانه

گلرد

1387/12/04

33

بررسي تأثير خودكارآمدي عمومي واهمال كاري تحصيلي بر پيشرفت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي تهران جنوب در 1387

مجتبي

تمدني

1388/01/15

34 مطالعه بر روی اثر پارامترهای هندسی هیدرولیکی بر حفره آبشستگی پایین دست محمدرضا پیرستانی 1388/2/1
35

 

نگرش تطبیقی به موقعیت زن در ادبیات کهن و معاصر با تکیه بر آثار 10 شاعر ادبیات کهن و معاصر

 

فریده

 

محسنی هنجی

 

1388/2/813

 

36 بررسی روش های کلاس بندی سیگنال ها علیرضا هادی 1388/2/10
37 ارائه مدل برنامه ریزی ریاضی به منظور مکان یابی تسهیلات بر مبنای تئوری صف ( زنجیره مارکوف) در یک شبکه خدمت دهی با در نظر گرفتن محدودیت تصادفی ( شانسی ) وحیدرضا قضاوتی 1388/2/15

 

38 تنیدگی حرفه ای و سلامت در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی محترم نعمت طاوسی 1388/2/15

 

39 بررسی اقتصادی و زیست محیطی انتشار گازهای آلاینده در ایران عبدالرحیم رحیمی 1388/2/27

 

40 سنتز منعقد کننده پلیمری برای حذف کدورت آب  منافی محمدرضا 1388/2/27

 

41 ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده مبتنی بر انرژی های تجدید شونده محمودرضا حقی فام 1388/3/16

 

42 گروه تقارن های غیر صلب یک مولکول علیرضا گیلانی 1388/3/16

 

43 تحلیل نرمو الاستیسیته کوپله در دیسک متخلخل تحت شوک حرارتی محسن جباری 1388/3/26

 

44 انتخاب الکترود و میزان جوش پذیری و خواص جوش اتصال فولاد ST52 به فولاد  VCN150   سید رضا امیرآبادی زاده 1388/4/14

 

45 بررسی مستندات فقهی ربا و تحلیل دیدگاه فقهی در پرهیز از اقتصاد ربوی عبدالله چاره جو لنگرودی 1388/5/1

 

46 تحلیل محتوای کمی نماز، روزه، خمس، زکات، حج و جهاد در کتاب های درسی دوره ابتدایی محمد نوریان 1388/5/1

 

47 تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کیامرث فتحی 1388/5/24

 

48 مدلسازی پویای نرخ فروش و رشد نمایندگی های خودرو محمدتقی تقوی فرد 1388/6/1

 

49 ارزیابی پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت دارای SVS/STATCOM با استفاده از شبکه های عصبی و فازی نعمت طالبی 1388/6/10

 

50 کاربرد پردازش تصویر در بررسی کمی ويژگی ها و شاخصه های بیناری چشمی دژنرسانس ماکولا وابسته به سن اصغر درویشی 1388/8/25
51 سنتز الکتروشیمیایی ترکیبات جدید مشتقات فنیل پیران بهروز میرزا 1388/9/1
52 طراحی الگوریتم ژنتیک ترکیبی برای زمان بندی سلول های تولید منعطف چند دفعه رضا توکلی مقدم 1388/9/1
53 اثر تجربه کاری بر ارزش های حرفه ای در خلال تحصیلات دانشگاهی محمد تقی دلخموش 1388/9/5
54 آسیب شناسی در کارآفرینی در بخش مهندسی معدن در ایران احمد اسدی 1388/9/5
55 بهینه سازی ادغام نتایج موتورهای جستجو با استفاده از برنامه ریزی خطی غلامرضا امین 1388/9/10
56 اندیشه سیاسی غرب: از عصره اسوره تا عصر آباء کلیسا مسعود آریایی نیا 1388/9/10
57 انتخاب مناسب ترين روش درون يابي داده ها در تهيه و ترسيم نقشه هاي توپوگرافي از معادن رو باز مهدی امیرافشاری 1388/10/1
58 رتبه بندي واحدهاي تصميم گيري كاراي رأسي و غير رأسي در تحليل پوششي داده ها (DEA) شبنم رضویان 1388/10/15
59 توسيعي بر تعيين وزن هاي عملگر تجميع OWA جهت توليد جواب هاي بهين چندگانه غلامرضا امین 1388/10/15
60 ايجاد و بررسي خواص مكانيكي لايه سخت و قابل برش به روش جوشكاري بر روي تيغه فولادي سید رضا اميرآبادي‌زاده 1388/10/20
61 بررسي اوزان عروضي و تناسب هاي آوايي در قرآن كريمبررسي اوزان عروضي و تناسب هاي آوايي در قرآن كريم علیرضا صالحی 1388/10/26
62 بررسي تجربي و عملكرد چهار نوع كلكتور خورشيدي در تهرانبررسي تجربي و عملكرد چهار نوع كلكتور خورشيدي در تهران فرزاد جعفر کاظمی

1388/11/1

63 اصلاح خواص سطحي (چسبندگي) پودر پلي اتيلن با استفاده از كرونا جهت كاربرد در ساخت كامپوزيت هاي چوب پليمر حمیدرضا مقدم زاده 1388/11/3
64 اثر دو نوع تمرين ورزشي بر ميزان كانال هاي كلسيمي پيش سيناپسي در پيوندگاه عصبي عضلاني عضلات تند و كند موشهاي صحرائي عبدالعلی بنایی فر 1388/11/10
65 تأثير مانده هاي غير نرمال در پايش پروفايلهاي خطي ساده رسول  نورالسناء 1388/11/15
66 امكان سنجي بهسازي ساختمان هاي موجود در برابر اثرات انفجار عبدالرضا  سروقدمقدم 1388/11/15
67 عرفان و سياست : بررسي تاملات تصوف و نهاد قدرت در ايران پس از اسلام محمود رضا اسفندیار 1388/11/18
68

كنترل كننده ماتريس ديناميكي پيش بين مدل پايه هوشمند با قيود تحت استراتژي چند مدليه براي سيستم غير خطي چند متغيره بويلر- توربين

امیر هوشنگ مزینان 1388/11/27
69 مدل سازي حالت گفتار براي بهبود نتايج بازشناسي گفتار با حالت در زبان فارسي داود غرویان 1388/11/29
70 جداول سرشت هاي z مقدار براي گروه هاي متناهي پراكنده HS و MCL محمد رضا ثروهش 1388/11/29
71 تأثير قرآن و حديث در مثنوي هاي عطار نيشابوري سید احمد امام زاده 1388/11/29
72 مدل سازي پارامترهاي هندسي- هيدروليكي مؤثر بر جريان در محدوده آبشكن هاي L شكل و T شكل محمد رضا پیرستانی 1388/11/29
73 بررسي رفتار مكانيكي كامپوزيت Sn-Sb-Ag-Al2O3 به روش پانچ برشي عبدالرضا گرانمایه 1388/12/12
74 تحليل وضعيت تقويت كننده هاي با كارايي بالا در مواد مركب حسین احمدی دانش 1388/12/12
75 مطالعه فني و اقتصادي استفاده از زباله هاي شهري در توليد انرژي يا كامپوست به منظور حل معضل زباله هاي شهر رباط كريم عبدالرحیم رحیمی 1388/12/12
76 تأثير عوامل جغرافيايي- مكاني بر شكل شهر و حمل و نقل شهري، مقايسه بين دو شهر خرم آباد و رشت ناهید مهاجری 1388/12/12
77 غربالگري اختلال هاي اجتماعي- عاطفي در كودكان پيش دبستاني و كودكستاني شهر تهران پریرخ دادستان 1388/12/12
78 پوشش هاي  S-منظم گراف ها مهدی علائیان 1388/12/15
79 ارزيابي و مقايسه روشهاي دوغاب ريزي و تزريق در زمينهاي سست محمود رضا سیاوشی 1388/12/20
80 بررسي كاربردي ابزارهاي كيفيت و مطالعه نقاط قوت و ضعف هر يك از آنها علیرضا واحد وخشوری 1388/12/20

طرحهای پژوهشی قبل از نیمسال دوم 87

زمان عقد قرارداد نام مجری عنوان طرح ردیف

84/12/11

احمد ابو محبوب تمثیل در آیات قرآن کریم 1

84/12/2

داریوش زرگری مرندی جایگاه شعر در اسلام 2

84/12/6

منصور شیخان برآورد علمی تعداد متقاضیان خدمات مخابراتی در برنامه چهارم توسعه 3

84/12/6

داود محمدی بررسی و تعیین مهارتهای اساسی مورد نیاز اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 4

85/01/15

رضا دیداری تاثیر توانایی زبانی دانشجویان در انتخاب راهبردهای ارتباطی با انتقال پیام 5

85/2/19

سید کاظم اورعی بررسی کاربرد شبکه های عصبی در پیش بینی ابعاد سنگ پس از انفجار 6

85/2/19

احمد ادیب ارائه تخمین یک بعدی از رفتارهای غیرخطی خاک در حوزه فرکانس با استفاده از داده های مصنوعی و واقعی 7

85/2/19

حسین کاظم بررسی اثر مؤلفه قائم زلزله و انعطاف پذیری پی در آسیب پذیری پلهای بتنی 8

85/3/11

 رضا اسلامي فارساني مروري بر كاربرد الياف كربن در صنايع ايران 9

85/3/17

محمد تقي دلخموش تدوين اوليه يك مقياس هويت خود 10

85/4/3

رضا فضايلي تهيه امولسيون قير و آب براي روكش سطح خيابانها و جاده ها و برتري آن نسبت به روكشهاي قيري كنوني براي كاهش آلودگي محيط زيست 11

85/4/13

داود رستمي بررسي عددي مقدار اصلي انتگرالهاي كوشي و مشتقات آنها براساس پايه هاي خاص 12

85/4/13

عليرضا شمالي بررسي سيماي پيامبر اسلام (ص) در شعر فارسي دوره مغول و تيموريان 13

85/4/13

بتول احدي مقايسه رضامندي زناشويي با سبكهاي دلبستگي ايمن و ناايمن 14

85/4/18

محمدرضا صالح نمدي امكان سنجي ساخت كامپيوتر چند پردازنده در دانشگاه آزاد اسلامي تهران جنوب 15

85/4/18

صديقه غفراني تخمين عرض باند لحظه اي براساس توزيع

 matching pursuit

16

85/4/27

عليرضا گيلاني تحويل ايده آلها در حلقه هاي موضعي 17

85/4/27

محمد شاه عليزاده بهينه كاري فرآيند و ساختار تحقيق و تدوين رساله كارشناسي ارشد متناظر با مهندسي صنايع 18

85/4/27

مجيد نوجوان توسعه و بهبود عملكرد نمودارهاي كنترلي cusum و EWMA  با استفاده از توابع تبديل 19

85/5/9

علي دهقاني بررسي تطبيقي مفهوم عدالت در مكاتب اقتصادي مختلف 20

85/5/21

محترم نعمت طاووسي تعيين ميزان اثربخشي آموزش مهار تنيدگي بر ارزيابي رويدادهاي تنيدگي زاي زندگي 21

85/5/28

محمدرضا طالعي باويل عليايي تهيه و شناسايي كمپلكس هاي عناصر واسطه با استاينليد اكسيم 22

85/5/28

مرتضي مجدي مسيريابي   AGV   با استفاده از سيستمهاي خبره فازي 23

85/6/25

علي ايماني خط كوفي و نقش ايرانيان در تحسين و تجديد و ارتقاء‌اعتلاي آن 24

85/6/25

جميله اعظميان پژوهش در( جام كيخسرو، جم، فريدون و انوشيروان در ادب پارسي و پيشينه آنها ) 25

85/7/22

منوچهر راد بررسی تجربی و تئوری سرعت تخلیه جریان تحت جاذبه و تشکیل کاویتاسیون ورودی به لوله تخلیه عمودی برای مخازن با هد بالای 15 متر 26

85/7/22

 

عبدالرضا سبحانی

 

امکان سنجی تاسیس رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی در دوره کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی 27

85/7/22

نسیم میلانی بررسی میزان پالایش آبهای سواحل هرمزگان از عناصر سنگین فلزی توسط جلبکهای دریائی بیواندیکاتور 28

85/7/25

ژاله صابرنژاد بررسی عوامل اقلیمی تاثیرگذار بر معماری مسکونی ابیانه 29

85/7/25

سیامک بوداقپور پیش بینی میزان آلودگی های تهران با استفاده از شبکه عصبی هوشمند و مقایسه نتایج با مدل های ریاضی رگراسیونی ایجاد شده 30

85/7/30

امیرهوشنگ مزینان مطالعه اولیه بر چگونگی افزایش ضریب ایمنی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با استفاده از تکنولوژی ماهواره ای 31

85/9/11

مجتبی تمدنی شناخت سلامت جسمی و روانی سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی 32

85/9/11

محمدشاه علیزاده کلخوران بررسی نقش دانشگاه آزاد اسلامی در تولید علم و بررسی عوامل موثر بر ایجاد و بالندگی آن 33

85/9/11

سید سعید همامی تعیین شرایط بهینه تجزی MTBE در آب با واکنشگر فنتون 34

85/9/15

رضا اسلامی فارسانی نقش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در ارتقای سطح علمی کشور 35

85/10/2

سهیلا خوشنویس یزدی تشکیل نانو بانک بررسی اثرات اقتصادی 36

85/10/2

رضا عبدالهی بررسی تاثیرات جداسازی پایه ای بر رفتار سازه ها 37

85/10/13

محسن جباری ارتعاشات فلاتریک نانو تیوب در اثر عبور یک سیال از داخل آن با در نظرگرفتن فرض تیموشنکو 38

85/10/16

زهرا حسینی اثر یادگیری مشارکتی در تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه 39

85/10/17

غلامرضا امین ارتقای روش تعیین پارامترهای مدلهای پیش بینی با استفاده از برنامه ریزی خطی معکوس 40

85/11/3

محمدباقر علائی نقش دانشگاه آزاد اسلامی در ارتقای سطح علمی کشور 41

85/11/3

شهلا حیدری گردش کار معاونت پژوهشی داشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 42

85/11/15

احمد ادیب تحلیل احتمالاتی از جابجایی دائم زمین در امتداد گسل کهریزک 43

85/11/15

یدالله احمدیزاده پراکندگی امواج الکترومغناطیسی از پرتوی الکترونهای نسبیتی 44

85/11/15

پرویز حسین خانی تهیه نانو ذرات zno به روش واکنش حرارتی حالت جامد با منظور مطالعات آزمایشگاهی 45

85/11/15

سیدولی طباطبایی بررسی و شناسایی مشکلات و موانع اجرایی در پیشرفت مطلوب امور جاری 46

85/11/18

فرشاد اخلاق بررسی خواص مورفولوژیکی حرارتی و مکانیکی الیاف بازالت به منظور تولید کامپوزیت های آلومینیم 47

86/01/15

عبدالله  نعامی ارزیابی عملکرد ( در دانشکده مدیریت و حسابداری واحد تهران جنوب) با استفاده از مدل EFQM 48

86/01/15

فریده محسنی تاثیر اندیشه خیامی در شعر فارسی تا عصر جامی 49

86/01/15

فرزاد جعفرکاظمی کاهش مصرف انرژی در خشک کن دوار کارخانجات کاغذ 50

86/01/15

فریور فاضل پور افزایش ضریب انتقال حرارت با استفاده از نانو سیال 51

86/01/16

احمدرضا خورشیدوند بررسی تنشهای حرارتی و مکانیکی روی یک استوانه توخالی طویل 52

86/01/15

آرش رزمخواه استفاده از هوش محاسباتی در بررسی پایداری لرزه ای شیبها 53

86/01/16

مهدی امیرافشاری تحلیل وضعیت مس و ارائه استراتژی تولید آن در ایران 54

86/01/16

صدیق رئیسی مدل سازی آماری فرآیند ساخت الیاف کربن 55

86/01/16

عبدالرحیم رحیمی بررسی فنی و اقتصادی پتانسیل باد غرب تهران جهت بکارگیری توربین بادی آبکش کوچک به منظور آبیاری فضای سبز 56

86/01/21

مهشید نیک نژاد طراحی دستگاه رسانش گرمائی 57

86/01/28

رضا فضائلی مطالعه نظری مکانیسم افزایش اکسایش الفین و آریل هالیدها به کاتالیست پالادیم 58

86/01/25

پریرخ دادستان اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی مقیاس مهارتهای مقابله ای در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی 59

86/2/15

علی ابراهیم زاده رودگر اثر سیاستهای پولی و مالی بر تراز تجاری ایران 82/1345 60

86/2/15

غلامرضا امین تولید علم با معرفی مرزهای کارایی فارل مانند در تحلیل پوششی داده ها 61

86/2/15

هوشنگ گودرزی بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 62

86/2/15

مریم خادمی توسعه الگوریتمی بر خط برای تشخیص دست خط فارسی 63

86/2/26

سید احمد امام زاده ترجمه اشعار عربی (ملمعات، تک بیت ها، غزل ها، قصاید، ترجیعات، رباعیات) دیوان شمس تبریزی 64

86/2/26

رامین خواجوی تولید لایه ی بی بافت آنتی باکتریال از الیاف نانوی PVA 65

86/2/26

منصور شیخان تعیین ویژگی های کارکردی سیستمهای مدیریت شبکه های مخابراتی با رویکرد شبکه های نسل آتی(NGN) 66

86/2/26

فرهاد مهمان پذیر پیاده سازی نظام S5 در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 67

86/3/7

مهرتاش معتمدی

مطالعه توزیع جذب انرژی زلزله در ارتفاع سازه های فولادی

68

86/3/11

سید روح الله عمادی تعیین تاثیرات جزر و مد روی پارامترهای ژئودزی در ایران 69

86/3/16

مجتبی تمدنی بررسی همه گیرشناسی اهمال کاری و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان 70

86/3/22

احمد ابومحبوب زبان و فرهنگ آیین ایران کهن در سرزمین ماد بزرگ 71

86/3/31

عبدالعلی بنائی فر بررسی میزان شیوع ناهنجاری های ساختاری در دانشجویان پسر رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 72

86/4/20

مهناز ربیعی بررسی اثر تحقیق و توسعه R&D بر رشد اقتصادی کشور 73

86/4/20

علی فرخی برآورد تجهیزات سخت افزاری و ابزار نرم افزاری مورد نیاز در شبکه داده با هدف تامین ارتباط مناسب برای کاربران شخصی 74

86/4/20

حسین کاظم بررسی موردی اثرات پیچشی در سازه های فلزی آسیب دیده در اثر زلزله بم 75

86/4/20

محمدرضا پیرستانی بررسی تغییرات سرعت در محدوده آبگیرهای جانبی موجود در کانالهای قوسی شکل 76

86/4/21

رحیم چاوش اکبری تحقیق در فرهنگ و تمدن ایران تا ظهور اسلام و تا پایان قرن پنجم 77

86/4/24

حسن سیاهکلی ارزیابی اقتصادی توربینهای بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در تولید 78

86/4/26

داود غرویان تخمین نیاز به سیستمهای مدیریت شبکه مخابراتی امور مشتریان و صدور صورتحساب با توجه به اهداف 79

86/4/31

حمیدرضا مقدم زاده آماده سازی سطح کامپوزیتهای چوب - پلیمر با استفاده از کرونا 80

86/5/2

مرتضی مجدی مسیریابی رباتهای سیار بارکش با همکاری یکدیگر 81

86/5/3

علی برومندنیا متدولوژی تجربی ارزیابی کارائی و کاربرد آن در الگوریتم های قطعه بندی صفحه و قطعه بندی صفحه مستندات 82

86/5/14

محسن مجیری تنشهای مکانیکی سه بعدی در یک استوانه تو خالی 83

86/5/23

بهرام شکوری آموزش و اثر جایگزینی بررسی تاثیر هزینه های آموزشی دولت 84

86/6/5

مهدی علائیان گرافهای کیلی نرمال روی بعضی از گروههای متناهی 85

86/6/24

فرزاد جعفرکاظمی پتانسیل کاربرد آب شیرین کن های خورشیدی در ایران و طراحی یک نمونه 86

86/6/24

حمیدرضا لطفعلی شمیرانی طراحی سیستم الکترونیکی، کنترلی Wireless  و سنسورهای به کاررفته در ربات Reseue 87

86/6/24

افتخارالسادات حسینی بررسی اثربخشی طرح آموزش الکترونیکی در دانشگاه آزاد اسلامی 88

86/6/25

محمد نوریان بررسی چگونگی بکارگیری اصل تاکید در طراحی تصاویر کتابهای درسی پایه دوم ابتدایی 89

86/6/25

مریم گلریز دوگان نظریه هم تاب 90

86/6/25

حمید حسینی بررسی تاثیر عیار و دانه بندی بار ورودی بر عیار محصول کنسانتره کارخانه فرآوری مهدن سنگ آهن 91

86/7/1

فرشاد اخلاقی تولید و بررسی ریزساختارو خواص مکانیکی کامپوزیت آلومینیوم - بازالت 92

86/7/5

مهناز بادگیر نحوه پیدایش سیمرغ و قاف اسطوره ای تا سیمرغ و قاف عرفانی و دگرگونی آنها در ادب فارسی 93

86/7/15

نیما محمدی طبری روش های علمی بهبود کیفیت توان درشبکه های قدرت 94

86/7/15

علی ابجدی طراحی و ساخت کولر ترموالکتریک 95

86/7/16

لیدا رمضانی بررسی و شبیه سازی روش تنظیم خودکار فرکانس قطع و ضریب کیفیت در یک نوع فیلتر 96

86/8/2

مهدی ابراهیمی حسینعلی کندی  بررسی ادبیات و تاریخ فرقه متصوفه حروفیه ( حروفیان) 97

86/8/2

امیرحسین اسفندیاری بررسی شرایط فرآیند پذیری بر روی مورفولوژی و بهبود خواص فیلمهای نانو کامپوزیتی شده به روش Extrusion-Cast  از پلی اتیلن با دانسیته بالای خاک رس 98

86/8/8

فرهاد رزاقیان ارائه گزینه مناسب برای فناوری در شبکه دسترسی کشور و برآورد هزینه سرمایه ای برپایی در برنامه چهارم توسعه 99

86/8/16

محمد صافحیان رویه الله تعالی من منظر الا شاعره و المعتزله و الا مامیه فی ضوء النقل و العقل 100

86/8/26

حسین عارف آذر محاسبه نمای بحرانی گاف انرژی در نردبان اسپینی با پاهای فرو مغناطیسی نا همسانگرد درمیدان مغناطیسی عرضی 101

86/8/29

رسول نورالسناء بررسی اثر خود همبستگی در پایش پروفایل های خطی 102

86/9/21

محمود عباسی بررسی علل و عوامل سرقت آفرینش های فکری و صنعتی به منظور ارائه راهکارهای تضمینی و اجرایی 103

86/10/4

مهران آزادی بررسی رابطه سبک دلبستگی و هوش هیجانی 105

86/10/4

حمید توفیقی بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی در ایران 106

86/10/15

حسن فتح آبادی بزچلوئی طراحی و تحقق جبرانساز دینامیکی جهت کاهش هارمونیک در دیمرهای برش فاز 107

86/10/26

صدیقه غفرانی مقایسه توزیع ویگنر بدون ترم های تداخلی با بکارگیری تجزیه غیروفقی سیگنال و توزیع Matching pursuit   با بکارگیری تجزیه وفقی سیگنال 108

86/11/15

افشین شهام ژئوشیمی اکتشافی و بلوغ حرارتی مواد آلی رسوبات سازند زاکین در کوه گهکم 109

86/11/28

حمیدرضا هاشمی ادراکات اعتباری از منظر علامه محمد حسین طباطبایی و تاثیر آن بر علم اصول فقه 110

87/2/3

شهاب ذوالریاستین بررسی ساختار الکترونی و خواص دمائی متناهی کلاستر سدیم با استفاده از روش تئوری تابعی چگالی 111

87/2/15

علیرضا صالحی مطالعه تطبیقی و بررسی مفاهیم و کاربردهای واِژه سلام در قرآن کریم، احادیث - نماز، اسمای حسنای الهی، ادعیه و ارتباطات اجتماعی 112

87/2/15

محمدرضا کلائی سنتز پلیمرهای تیوکلی بر پایه لیس 2 کلر اتیل فرمال 113

87/2/26

غلامرضا امین تعیین وزن های مشترک بهین در تحلیل پوششی داده ها 114

87/3/13

امیرعباس شجاعی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت آموزشی بر مبنای استاندارد ISO 10015 در گروه تحلیل سیستم های مهندسی صنایع - دانشکده فنی واحد جنوب تهران 115

87/3/26

مهدی گوهررخی مدلسازی و شبیه سازی راکتور سنتز اوره 116

87/4/1

محمد حیدری رفتار شناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از 11 سپتامبر 2001 117

87/4/1

حسن فتح آبادی بزچلوئی بازسازی سیگنال های زیر نمونه برداری شده 118

87/4/1

محمد شاه علیزاده کلخوران بهین کاوی طرح بهبود کیفیت آموزش عالی (AQIP)  در دانشگاه های امریکای شمالی (NCA) و پیشنهاد الگوی مربوط برای دانشگاه آزاد اسلامی 119

87/4/1

رضا اسلامی فارسانی مطالعه طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه جهت بررسی تاثیر کومونومرهای مختلف در الیاف اکریلیک بر خواص الیاف کربن 120

87/4/1

لیلا ترکیان

مطالعه برخی نانو سرامیک های پیشرفته و بررسی کاربردها و روش های تهیه آنها 121

87/4/9

صدیق رئیسی بهینه سازی کیفیت محصولات تولیدی از طریق روش سطح پاسخ و اجرای مطالعه موردی 122

87/4/9

ناصر جاوید روش های استوار سازی سیستم های تولیدی در مقابل انحرافات برنامه تولید با اعمال خود سازمان دهی به سیستم تولیدی 123

87/4/9

مهدی منشی امکان سنجی و طراحی پرتال اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 124

87/4/9

اصغر درویشی طراحی، توسعه و پیاده سازی سایت اطلاع رسانی در حوزه معاونت پژوهشی 125

87/4/30

چنگیز والمحمدی تعیین عوامل اصلی اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمانهای کوچک و متوسط کشور 126

87/5/6

نیلوفر نیکقدم آثار روانی رنگ خودرو " به عنوان عنصر متحرک شهری" در معابر شهر 127

87/5/15

بهروز میرزا سنتز یک مرحله ای ترکیبات دی هیدرو پیریمیدینون با استفاده از نانو کاتالیست باریم استرانسیم تیتانات( واکنش بی جی نیلی) 128

87/5/21

عبدالرحیم رحیمی بررسی فنی و اقتصادی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و بهینه سازی مصرف انرژی در یک واحد نمونه ساختمانی جهت فرهنگ سازی و آموزش عموم مردم ( مطالعه موردی شهر سمنان) 129

87/5/21

فرشاد اخلاقی بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند بر ریزساختار ماده تابعی (FGM)  آلومینیوم - سیلیسیم تولید شده از روش جدایش ثقلی 130

87/5/23

علیرضا شمالی بررسی مبانی اخلاقی شاهنامه فردوسی 131

87/5/23

فرهاد مهمان پذیر طراحی و تدوین شاخصهای ارزیابی و کنترل عملکرد آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 132

87/5/30

محمدعلی احمدوند

بررسی نظام ارزشیابی در گروه روانشناسی براساس نظریه کلاسیک و نظریه جدید صفت مکنون سوال - پاسخ 133

 

سامانه های الکترونیک